Agenda

Zaterdag 4 november '17

Mantradans en -zang in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 in Deventer. Je kunt je aanmelden bij Hetty Heling via hettyheling@home.nl of bel 06 - 44766047.  Je bent welkom vanaf 16 uur, de dansen beginnen om 16.30 uur en we gaan door tot 20.30 uur. Halverwege genieten we met elkaar van de hapjes en drankjes die iedereen heeft meegebracht. Kosten € 20, voor twee personen die samen van een inkomen leven € 35.

Vrijdag 29 en zaterdag 30 september

Mantradans en - zang in Wuppertal (Dld). Informatie en aanmelding bij Monika Knieling: moknieling@live.de  Tel: 0049 202 317476

Zaterdag 8 en zondag 9 juli 2017

ZOMERZANG EN MANTRADANS                                                                                     Een weekend in Zang en Dans, Ontspanning en Ontmoeting!                                        We zingen en dansen mantra's en spirituele liederen uit vele culturen en oude tradities. Woorden en klanken die ons brengen naar de stilte van ons hart. Naar een diepe laag in onszelf waar het thuiskomen is. Daar te vertoeven doet je beseffen dat je opgenomen bent in een veld van vrede, een tuin van liefde. Ontdek dit veld, betreed deze tuin, en ervaar dat hoe vaker je hier komt innerlijke rust je deel wordt. Zij is ons erfgoed, we mogen ervan genieten in dankbaarheid.

Thema: 'Ontspannen in Zijn'.                                                                              We beleven dit weekend  in de schitterende omgeving van  het voormalige klooster Samaya te Werkhoven (bij Utrecht), dat met haar oude kloostertuin een afspiegeling is van dat innerlijke veld van vrede. De heerlijke vegetarische maaltijden en de prachtige accommodatie staan garant voor een weldadig verblijf.                                                Je overnacht naar keuze op een comfortabele tweepersoonskamer (€ 180 p.p.) of een eenpersoonskamer (€ 205) . In verband met het reserveren van Samaya kun je tot uiterlijk 7 april aanmelden!                                                                                       Heb je interesse? Mail me, en ik stuur je de flyer met alle informatie! 

Zie ook: http://www.samaya.nl/aanbod/agenda/ 

HET WEEKEND IS ZO GOED ALS VOLGEBOEKT...

Zondag 25 juni '17

Mantrazang. De afsluiting van het mantrazingen vindt niet plaats zoals gebruikelijk in het Banyan Centrum, maar in Geesbrug. Daar, op Recreatiepark Zuiderveld mogen we op zondag 25 juni vertoeven in de woning en omsloten tuin van Margreet Lindeijer.  We beginnen om 11 uur en zingen door tot 15.30 uur. De kosten zijn zoals altijd € 10,-  Wil je meedoen? Dan is het beslist belangrijk om je uiterlijk op 20 juni bij mij aan te melden. Iedereen is welkom, ook als dit je eerste keer zou zijn, maar er zit een limiet aan het aantal deelnemers (max. 15). Voor koffie en thee wordt gezorgd, maar neem zelf je lunch mee.  Adres Margreet: Witte Menweg 4a, Huisje 19, 7917 TK Geesbrug.

Woensdag 14 juni '17

Mantradans  op een nieuwe locatie: bij EDANZ in Groningen! EDANZ is een centrum voor ontmoeting & ontwikkeling. Het adres is Van Oldenbarneveltlaan 6, 9716 EJ Groningen. Op 5 minuten loopafstand van treinstation Groningen - Noord. Gratis parkeren ter plekke is ook mogelijk!                                                                                             Niet alleen de locatie is nieuw voor mij, ook de dag en het tijdstip zijn dat: op een woensdagmiddag van 13.30 -16.30 uur. We zingen en dansen spirituele liederen en mantra's uit vele tradities op live muziek rond het thema 'Tot je Zelf komen'.            Deze middag is zeker ook bedoeld voor mensen die willen kennismaken met deze vorm van sacrale zang en dans. Je hoeft ook geen ervaring te hebben in zingen of dansen. Het enige dat van belang is, is het verlangen je hart open te stellen voor de wijsheid die in de liederen en dansen verscholen ligt.

Omdat dit de eerste keer is op deze locatie geldt een speciale prijs van € 10,-  Daarbij is de thee inbegrepen. Als het bevalt wil ik na de zomervakantie vaker bij EDANZ mantradans aanbieden.

Aanmelden voor deze middag kan bij Jitske van der Spoel, bij voorkeur via e-mail innerweelde@live.nl of ook via 06-14747155. Wil je meer informatie dan kun je mij mailen of bellen (janlinssen@kpnplanet.nl / 06-2341 6496)

Zondag 11 juni '17

Inner Peace Concert in Oosterhesselen (Dr.) In dit tweede Inner Peace Concert met harpiste Diana Saraswati de Vries zal ook zangeres Ietje Jeswiet meedoen!  Het concert vindt plaats in het Witte Kerkje van de Hervormde Gemeente, Geserweg 2 te Oosterhesselen. De aanvang is 15 uur, het concert duurt tot 16.45 uur. De toegangsprijs is € 7,50. Aanmelden wordt op prijs gesteld. Je kunt dat doen bij mij via de mail (janlinssen@kpnpanet.nl) of telefonisch op 06 - 2341 6496.

Zaterdag 20 mei '17

Buitendansdag in samenwerking met sacraal dansdocente Joke Vuurboom in Emmen. In het verleden hebben Joke en ik al vaker een dansdag aangeboden buiten in de prachtige tuin van Joke aan de Dennenlaan 44A in Emmen. Dat doen we dit jaar opnieuw. De dag begint om 10 uur en duurt tot 16.30 uur. Joke en ik zullen allebei vanuit onze eigen achtergrond sacrale dansen leiden. Neem zelf een lunch mee. Joke zorgt voor koffie, thee, en lekkere hapjes.                                                                                               De kosten voor deze dag bedragen € 30,- Je kunt je aanmelden bij Joke via haar e-mail jokeduit@hetnet.nl of bel haar op 0591 - 648 128. Je deelname is verzekerd nadat je    € 30,- hebt overgemaakt op haar bankrekening nummer NL 17 INGB 0002 2277 07 t.n.v.  J.J.Vuurboom-Duit, Emmen.

Zondag 23 april - 7 mei - 28 mei '17

Mantrazang in het Banyan Centrum, Goornhoek 1 in Sleen, van 11.00 - 12.30 uur. Per keer betaal je € 10,- Mensen die samen leven van een inkomen betalen samen € 15,-. Elke vijfde keer dat je komt zingen is gratis. Zie ook de informatie bij 12 maart.

Vrijdag 14 april '17

Mantrazang in het Banyan Centrum, Goornhoek 1 in Sleen, van 13.30 - 16.30 uur.    Het is Goede Vrijdag, we zingen mantra's en spirituele liederen uit vele tradities en religies om ons in de stilte van ons hart te verbinden met het Ene Zijn.De kosten voor deze middag bedragen € 10,-. Na aftrek van de kosten gaat de opbrengst naar een goed doel, het Gandhi Rural Rehabilitation Centre in India. Bij voorkeur van tevoren bij mij aanmelden via email of 06-2341 6496.

Zondag 9 april '17

Inner Peace Concert in Elden (bij Arnhem). Dit  Inner Peace Concert is het eerste van 2 concerten die ik samen zal geven met harpiste Diana Saraswati de Vries. Ons volgende concert vindt plaats in Oosterhesselen op 11 juni (zie Agenda). Diana Saraswati en ik speelden eerder samen in Trio Sagaro en het verheugt me dat we onze muzikale samenwerking weer oppakken. Ons concert bestaat uit twee solo-optredens waarbij in mijn optreden ook ruimte is om mee te zingen voor wie wil. In het derde deel zullen Diana Saraswati en ik samen een aantal nummers ten gehore brengen.

Het concert vindt plaats in de Bonifatiuskerk, Huissensedijk 10 in Elden en is van 15 - 17 uur, met inbegrip van een pauze. De toegangsprijs is € 7,50.

De opbrengst van ons concert zullen we schenken aan een goed doel (op dit moment nog niet bekend welk). Aanmelden voor het concert is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld. Laat het mij weten via de mail of bel me op 06-2341 6496.

Zaterdag 8 april '17

Mantradans en zangmiddag in samenwerking met Henneke Nauta in Easterwierrum (Friesland) Plaats: Dûnspleats De Wite Fûgel, Tsjerkebuorren 9, Easterwierrum.          De workshop duurt van 13 - 17 uur, en je bent welkom vanaf 12.30 uur. Thema voor deze middag: Ontluikende Schoonheid!                                                                        De kosten voor deelname zijn € 20,- inclusief thee en versnaperingen. Voor informatie en aanmelding mail Henneke Nauta: hoortvan@gmail.com of bel tel. 06 2440 1788. 

Zaterdag 25 maart '17   

Op deze dag vindt er in Eindhoven een "Soefidag van het Zuiden" plaats. Het thema van de dag is: "hoe maken we de wereld mooier met het licht in ons". Mijn bijdrage zal bestaan uit liederen en dansen die het thema bekrachtigen. De dag vindt plaats in gebouw De Herberg, Eckartdal, Nuenseweg 1 te Eindhoven.

Het programma omvat drie workshops over het thema, een tekstbespreking van Hazrat Inayat Khan, een meditatie, harpmuziek en 2x een optreden van mij.

De dag begint om 9 uur en duurt tot 16 uur. De toegangsprijs is € 10,- inclusief koffie, thee en soep. Neem zelf een lunchpakket mee. Neem voor informatie en aanmelding contact op met Saraswati de Vries, e-mail harpsaraswati@kpnmail.nl of bel          06-2314 8145.

Zondag 26 maart '17

Kerkdienst met sacrale dans in de Grote Kerk in het centrum van Emmen met dansen o.l.v. sacraal dansdocente Joke Vuurboom die door mij muzikaal begeleid worden.      De dienst wordt geleid door dominee Menso Rappoldt en het thema is "In Stilte".        Aanvang: 11 uur.

Zaterdag 18 maart 2017

Mantradans en -zang in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 in Deventer. Het thema van de dansen is 'Liefdevol Ontluiken'. Je kunt je aanmelden bij Hetty Heling via hettyheling@home.nl of bel 06 - 44766047.  Je bent welkom vanaf 16 uur, de dansen beginnen om 16.30 uur en we gaan door tot 20.30 uur. Halverwege genieten we met elkaar van de hapjes en drankjes die iedereen heeft meegebracht. Kosten € 20, voor twee personen die samen van een inkomen leven € 35.

Zondag 12 en 19 maart, vrijdag 14 en zondag 23 april '17

Mantrazang in het Banyan Centrum, Goornhoek 1 in Sleen, van 11 - 12.30 uur. Per keer betaal je € 10,- Mensen die samen leven van een inkomen betalen samen € 15,-. Elke vijfde keer dat je komt zingen is gratis.

Op vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) zingen we 's middags van 13.30 - 16.30 uur.             De kosten zijn hetzelfde als op de zondagen.

De opbrengst wordt na aftrek van de kosten geschonken aan een goed doel. Dit jaar heb ik gekozen voor het Gandhi Rural Rehabilitation Center in India. Op een groepsreis door Zuid-India in 2015 waren we daar op bezoek. Ik werd geraakt door het leed en het blijmoedig optimisme waarmee de mensen daar met minimale middelen proberen de nood te lenigen van zieken en mensen met een lichamelijke en / of verstandelijke handicap.            

Zondag 5 maart '17

Optreden tijdens een concert van harpiste Diana de Vries ter gelegenheid van het uitbrengen van haar nieuwe solo-cd "Diana's Dreams". Het concert vindt plaats in Het Witte Kerkje te Elden, Huissensedijk 10. Aanvang 15 uur, de toegang is gratis. Wel graag van tevoren aanmelden. Bij voorkeur bij mij (06-23416496 of per mail). Er zijn ook optredens van andere muzikanten en zangers en het beloofd een mooie, gevarieerde muzikale middag te worden!

Zondag 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 maart '17

Mantrazang in het Banyan Centrum, Goornhoek 1 in Sleen, van 11 - 12.30 uur. Ik wil een nieuwe opzet uitproberen. Per keer betaal je € 10,- p.p. Mensen die samen leven van een inkomen betalen samen € 15,-. Elke vijfde keer dat je komt zingen is gratis.

Zondag 18 december '16

Mantrazang in het Banyan Centrum in Sleen.

Woensdag 14 december '16

Optreden tijdens de kerstbijeenkomst van Sigrid's Garden, Weerdingerstraat 252C in Emmen.

Zondag 13 november '16

Mantradans en mantrazang in de Trinitatiskapel, Vriesestraat 20 in Dordrecht

Zaterdag 5 november '16

Mantradans en -zang in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 in Deventer.

Zaterdag 1 oktober '16

Workshop mantradans, mantrazang en concert in Wuppertal (Duitsland).  Informatie en aanmelding bij Monika Knieling: moknieling@live.de  Tel: 0049 202 3174765

Woensdag 21 september '16

Mantradans in het Banyan Centrum, Goornhoek 1 in Sleen ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Vrede.

Zaterdag 17 september '16

Mantradans en zangmiddag in samenwerking met Henneke Nauta in Easterwierrum (Friesland) Plaats: Dûnspleats De Wite Fûgel, Tsjerkebuorren 9, Easterwierrum.          De workshop duurt van 13 - 17 uur, en je bent welkom vanaf 12.30 uur.                       De kosten bedragen € 23,- inclusief thee en versnaperingen. Voor wie zich opgeeft en betaalt vóór 3 september: € 19,-                                                                                

Woensdag 31 augustus '16. 

Muziek- en zangavond in Sigrid's Garden in Emmen. Een ontmoetingshuis voor mensen of familie van mensen met kanker.

MANTRAZANG - alle data van 2016 op een rij

14 augustus - 4 september - 25 september - 23 oktober - 6 november - 27 november - 18 december    Op deze dagen, allemaal zondagen, zingen we mantra's en spirituele liederen uit vele culturen en tradities in het Banyancentrum (voorheen de Yogaboom).

Zaterdag 2 en zondag 3 juli '16

Zomerzang en Mantradans, een weekend in Ontspanning en Ontmoeting!         Thema: Het Liefdevolle Leven. We verblijven in het voormalige klooster Samaya te Werkhoven (bij Utrecht).

Zondag 19 juni '16

Open Dag van het Banyan Centrum Sleen (voorheen De YogaBoom) van 10 - 14 uur.

Maandag 13 juni '16

Een mantradans en - zangavond in het Soeficentrum Den Bosch!

Zondag 29 mei '16

Mantrazang in de YogaBoom in Sleen van 11.00 - 12.30 uur.

Vrijdag 20 mei '16

'Inner Peace Concert' in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 in Deventer, in samenwerking met Jan Duindam (gitarist, zanger spiritual Music) en Saffraan, ritueel framedrumtheater!

Woensdag 4 mei '16

Mantrazang en mantradans in de Trinitatiskapel, Vriesestraat 20, 3311 NR Dordrecht.

Zondag 1 mei '16

Mantrazang in de YogaBoom in Sleen van 11.00 - 12.30 uur.

Zaterdag 9 april '16

Mantradans in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 in Deventer.

Zondag 3 april '16

Mantrazang in het nieuwe centrum van De YogaBoom in Sleen, slechts 2 deuren verder.

Zaterdag 2 april '16

Muzikale bijdrage aan de Vriendendag van De Vrije Mare - Marieke de Vrij.

Zaterdag 26 maart '16

Optreden tijdens een besloten viering ter nagedachtenis in de Grote Kerk in Deventer.

Vrijdag 25 maart '16

Muzikale verdiepingsbijeenkomst in het kader van Goede Vrijdag.                           Centrum Het Vrije Veld.

Zondag 13 maart '16

Mantrazang in de YogaBoom in Sleen van 11.00 - 12.30 uur.

Vrijdag 19 - zondag 21 Februari '16

Retraiteweekend 'Zuiver mijn hart' onder leiding van Joke Vuurboom en mij  in het voormalige klooster Samaya in Werkhoven (bij Utrecht).

Zondag 14 februari '16

Mantrazang in de Yogaboom in Sleen van 11.00 - 12.30 uur.

Maandag 8 februari '16

Mantradans en sacrale dans bij een besloten feest in Kerkeburen ter gelegenheid van een verjaardag.

Zaterdag 6 februari '16

Mantradans in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 in Deventer.

Zondag 17 januari '16

Mantrazang in de YogaBoom in Sleen van 11.00 - 12.30 uur.

Zaterdag 19 december '15

Optreden in de Bantsiliek in Bant voor de Stichting Studiegroep voor Meditatie. Besloten

Zondag 13 december '15

Mantrazang in De Yogaboom in Sleen,

Zaterdag 21 november '15

Mantradans in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 in Deventer. J

Zondag 15 november '15

Mantrazang in De Yogaboom in Sleen van 11.00 - 12.30 uur.

Zaterdag 7 november '15

Workshop mantradans, mantrazang en concert in Wuppertal (Duitsland) Informatie en aanmelding bij Monika Knieling: moknieling@live.de.  Tel: 0049 202/3174765

Maandag 19 oktober '15

Mantrazangavond bij de Namaste-cirkel, De Dorpshoeve,  Europaweg 143A, Nieuw - Schoonebeek.

Zondag 18 oktober '15

Mantrazang in De Yogaboom in Sleen van 11.00 - 12.30 uur.

Zaterdag 3 oktober '15

Mantradans in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 in Deventer.

Zondag 27 september '15

Kaderdag sacrale dans voor dansleiders in de Vrije School te Amersfoort.

Zaterdag 26 september '15

Optreden tijdens de Vriendendag van Marieke de Vrij.

Zondag 20 september '15

Mantrazang in De Yogaboom in Sleen van 11.00 - 12.30 uur.

Zaterdag 27 juni '15 

Een bijzondere mantradans bijeenkomst in het Etty Hillesum Centrum in Deventer.

Zaterdag 13 juni '15

Seminar Sacrale Dans in Marshall Clemenswerth in Sogel- Dld. van 10.30 - 16.30 uur.  De dag staat o.l.v. Joke Vuurboom. Ik begeleid haar  met zang en gitaarspel bij een aantal dansen.

Dinsdag 9 juni '15

Workshop mantrazang ter gelegenheid van het 7e jaar van Sangha Geesbrug. Besloten bijeenkomst.

Zondag 7 juni '15

Mantrazang in De Yogaboom in Sleen van 11.00 - 12.30 uur.

Woensdag 13 mei '15

Optreden tijdens de presentatie van het nieuwe boek van Leonie Linssen.

Zondag 3 mei '15

Mantrazang in De Yogaboom in Sleen van 11.00 - 12.30 uur.

Zondag 19 april '15

Optreden tijdens het dansjubileum van Joke Vuurboom in de Grote Kerk in Emmen. Besloten.

Vrijdag en zaterdag 17 / 18 april '15

Sacrale dans seminar in samenwerking met Joke Vuurboom in het L.W.H. Lingen (Dld).

Zaterdag 11 april '15                   

Mantradans in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, Deventer.                                        

Zondag 22 maart

Mantrazang in De Yogaboom in Sleen van 11.00 - 12.30 uur. Kosten variërend van 7,50 tot 10 euro. Bij voorkeur van tevoren aanmelden op www.deyogaboom.nl   Kijk bij        'workshops'.

Zaterdag 28 februari

Optreden tijdens een cultureel evenement in Dworp (België). Poëzie en zang ten huize van de familie Timmers - Niemer. Besloten.  

Zondag 22 februari

Mantrazang in De Yogaboom in Sleen van 11.00 - 12.30 uur.

Maandag 9 februari

Huiskamer concert in Emmen, besloten.

Zaterdag 7 februari

Mantradans in het Etty Hillesum Centrum Deventer, Roggestraat 3 in Deventer

Zondag 1 februari 

Mantrazang in De Yogaboom in Sleen

Zondag 4 januari '15      

Mantrazang in De Yogaboom in Sleen

Dinsdag 9 december '14

Interactieve lezing-mantradans-concertoptreden in Theater De Meenthe in Steenwijk

Zondag 7 december '14

Opnieuw een mantrazang bijeenkomst in De YogaBoom in Sleen. 

Zaterdag 15 november '14

Mantradans in het Etty Hillesum Centrum Deventer, Roggestraat 3 in Deventer.        

Zaterdag 8 november '14

Lezing van Leonie Linssen met muzikale intermezzo's van mij. 

Zondag 2 november '14

Mantrazang in 'de Yogaboom' in Sleen.

Zaterdag 4 oktober '14

Mantradans in het Etty Hillesum Centrum Deventer, Roggestraat 3 in Deventer.

Zaterdag 20 september '14

Sacrale dans i.s.m. Joke Vuurboom in Munster (Duitsland) Ik zal Joke ook daar muzikaal begeleiden bij een aantal sacrale dansen.

Dinsdag 9 september '14

Optreden tijdens het dubbelfeest en dubbele boekpresentatie van Leonie Linssen.

Zaterdag 6 september '14

Optreden tijdens het Benefiet Earth Matters: Terra Libertas.

Zaterdag 30 augustus '14

Concert, mantrazang en mantradansen in de tuin van Yoga Andijk, Dijkweg 194 te Andijk.

Zaterdag 23 augustus '14

Sacrale Dans buiten in de prachtige tuin van Joke Vuurboom aan de Dennenlaan 44 in Emmen, met dansen die zij gemaakt heeft op 'Waves' van Trio Sagaro'.