Mantradans


Mantradans is een lichte, meditatieve manier van dansen waarbij je met heel je lichaam uitdrukking geeft aan de blijdschap, de ontroering of welke emotie dan ook die zich aan je openbaart op het moment dat je je afstemt op de wijsheid van mantra's. Het is zingen en bidden met je lichaam. Soms vrolijk en naar buiten gericht, dan weer verstillend naar binnen.

Mantradans is de manier waarop ik Dansen van Universele Vrede gestalte geef, een vorm van sacrale dans. Zij brengt je op een lichte, vrolijke manier in aanraking met de spirituele essentie in jezelf en die van anderen. Ge├»nspireerd door de wijsheid en de heilige frasen van vele spirituele tradities, is zij in wezen een vorm van celebratie en meditatie in zang en beweging. Mantradans biedt een veilige weg om je open te stellen naar andere mensen, de dansen scheppen vertrouwen en geven genezing op een diep niveau. Door het zingen van heilige gezangen en mantra's komen we op een dieper niveau in contact met onze goddelijke oorsprong. Het dansen versterkt dit proces.

 

 

Tijdens een workshop mantradans leer je verschillende mantra's en heilige gezangen uit allerlei tradities, in zang en dans. De passen en meditatieve gebaren zijn gemakkelijk aan te leren en alles wat je moet weten wordt uitgelegd en voorgedaan. Ook als je het gevoel hebt dat je niet kunt zingen of dat je twee linkervoeten hebt, dan nog zul je ontdekken dat deze dansen voor iedereen te leren zijn. Het enige dat echt belangrijk is, is je bereidheid je hart te openen en je af te willen stemmen op de wijsheid van de teksten en liederen.

De workshops vinden momenteel regelmatig (4x per jaar) op zaterdagen plaats in het Etty Hillesum Centrum in Deventer, en duren van 16.30 - 20.30 uur. Daarnaast op uitnodiging in andere plaatsen. Wie over de workshops in Deventer informatie wil hebben of zich wil aanmelden kan een mail sturen naar Hetty Heling,  hettyheling@home.nl, of bel haar: 06 44 7 66 046.

 

 

Mantradans en sacrale dans

Mantradans en Dansen van Universele Vrede zijn vormen van sacrale dans waarbij je zowel danst als zingt op live muziek. Bij sacrale dans wordt gebruik gemaakt van cd's en wordt er geen aandacht geschonken aan het zingen. De dansen zijn in de regel iets complexer dan bij mantradans.  

Het afgelopen jaar ben ik gaan samenwerken met sacraal dansdocente Joke Vuurboom. Zij heeft op bijna alle nummers van de cd 'Waves' van Trio Sagaro een sacrale dans ontworpen. Onze samenwerking bestaat op dit moment hierin dat ik haar bij haar workshops begeleid met live muziek en zang. Daarmee hebben we een brug geslagen tussen mantradans en sacrale dans, en dat bevalt ons allebei prima! Het komende jaar zal deze samenwerking nog vaker gestalte krijgen.

Inmiddels heb ik ook met andere docenten sacrale dans samengewerkt en sta ik open voor nieuwe samenwerkingsverbanden.