Ontmoeting


Op deze pagina nodig ik je uit voor een ontmoeting. Behalve op muzikaal gebied kan dat een ontmoeting zijn op het gebied van het integreren van spel en toneel in inspirerend onderwijs, of op het gebied van krachtig en tegelijk kwetsbaar zijn in communicatie en coaching.

Het radio-interview hieronder geeft een goed beeld van wie ik ben en wat mijn waarden zijn. In dit interview is ook muziek van mij te horen.

Ik heb in de loop van mijn leven veel ervaring en kennis opgedaan die ik graag wil doorgeven.

Spelenderwijs leren

Als docent en consulent drama voor het basisonderwijs heb ik veel ervaring opgebouwd in het begeleiden van leerkrachten en leerlingen en studenten Pabo.

Specifiek denk ik daarbij aan:

  • Het maken van een voorstelling met leerlingen op basis van improvisaties naar wat er onder de leerlingen leeft aan thematiek;
  • Het verbinden van werkvormen van drama aan andere vakken;
  • Het zelf spelend in contact treden met leerlingen en op die manier spelend begeleiden.

Coaching

In mijn loopbaan in het onderwijs heb ik op tal van momenten begeleiding gegeven aan docenten, leidinggevenden en studenten in vormen als intervisie, supervisie en individuele coaching trajecten. Mijn inzichten en vaardigheden worden onderbouwd door kennis van Herwaarderingscounseling en Kernreflectie. Ik heb bewezen op dit gebied van waarde te kunnen zijn voor mensen die een dieper inzicht verlangen in achtergronden van eigen handelen op terreinen van authenticiteit en leiderschap.