Welkom


WELKOM op mijn website!

Hier wil ik met je delen waar mijn hart naar uitgaat en mij inspireert. Ik hoop dat wat je leest of hoort op de verschillende pagina’s je raakt en aanspreekt. Als je wilt is dat een aanleiding voor een nadere kennismaking via een optreden, workshop, of ontmoeting.

In de loop van de jaren ben ik mij meer en meer gaan beperken tot dat wat er voor mij toe doet. Wat mij bezielt geef ik gestalte in Zang, Mantradans en Ontmoeting. Het zijn pijlers die het mij mogelijk maken uitdrukking te geven aan dat wat mij beroert. Zing, dans, speel en ontspan!

Mijn bezieling heb ik ook willen uitdrukken in een beeltenis, een logo. Daarin wil ik laten zien dat kwetsbaarheid en kracht naast een speelse en lichte aanwezigheid voor mij de boventoon voeren.