jan-linssen-dans-mantra-zang
dansen-zingen-mantra-ontspan

Mantradans & -zang

Mantradansen zijn meditatieve kringdansen op basis van mantra’s en spirituele liederen uit vele tradities. Ter plekke leer je de melodieën, passen en gebaren, ondersteund door live muziek. Ervaring in zang of dans is niet vereist. Wel van belang is het verlangen je hart open te stellen voor de wijsheid van de teksten en mee te willen gaan in de stroom van de dans.

Mantradans is een lichte, meditatieve manier van dansen waarbij je met heel je lichaam uitdrukking geeft aan de blijdschap, de ontroering of welke emotie dan ook die zich aan je openbaart op het moment dat je je afstemt op de wijsheid van mantra’s. Het is zingen en bidden met je lichaam. Soms vrolijk en naar buiten gericht, dan weer verstillend naar binnen.

Mantradans is de manier waarop ik Dansen van Universele Vrede gestalte geef, een vorm van sacrale dans. Zij brengt je op een lichte, vrolijke manier in aanraking met de spirituele essentie in jezelf en die van anderen. Geïnspireerd door de wijsheid en de heilige frasen van vele spirituele tradities, is zij in wezen een vorm van celebratie en meditatie in zang en beweging. Mantradans biedt een veilige weg om je open te stellen naar andere mensen, de dansen scheppen vertrouwen en geven genezing op een diep niveau. Door het zingen van heilige gezangen en mantra’s komen we op een dieper niveau in contact met onze goddelijke oorsprong. Het dansen versterkt dit proces.

speel-ontspan

 

De afgelopen jaren heb ik op vele plekken in Nederland (en soms in Duitsland –  Winterberg / Savita Centrum) workshops mantradans en -zang gegeven. De laatste tijd concentreer ik mij meer en meer op het aanbieden van retraites in midweken en weekenden. Daarin krijgen naast mantradans ook mantrazang, spel, spelimprovisatie en meditatie gestalte. Deze bijeenkomsten vinden momenteel vooral plaats in Centrum De Horst in Winterswijk (Meddo).

 

 

Schilderij van Wilma Koolstra – www.kleurenderwijs.nl

 

Mantradans en mantrazang

Mantra’s zijn woorden van waarheid, woorden met een diepgang die niet zomaar met het verstand te bevatten zijn. In de letterlijke betekenis valt het woord mantra, dat uit het Sanskriet komt, uiteen in het woord ‘man’ = ‘denken’ en het woord ‘tra’ = ‘bevrijden: ‘dat wat ‘het denken bevrijdt’.

In alle tijden hebben mensen gepoogd het mysterie van het leven nabij te komen. In de vroegste geschriften van het Hindoeïsme wordt de klank OM (of AUM) gezien als het allereerste geluid, de eerste trilling, waaruit het universum ontstond. In de Bijbel vinden we een soortgelijke gedachte, “In den beginne was het Woord”.

Woorden en klanken, trillingen, kunnen diep resoneren op alle materie. In wezen bestaat alle materie uit klank. Ook ons lichaam. Door mantra’s te gaan zingen kun je op een diep niveau worden geraakt. Op een niveau voorbij het verstand, in je hart.

Voor mijzelf betekent het zingen van mantra’s dat ik steeds weer terugkeer naar wat voor mij waardevol is in het leven. Er is zoveel afleiding in het leven, zoveel wat energie vraagt en bij nader inzien weinig voorstelt. Eigenlijk zonde van mijn tijd. Hoe ouder ik word, hoe meer ik verlang te leven in verbinding met dat wat ik essentieel vind. Daarom zing ik en dans ik mantra’s.