jan-linssen-dans-mantra-zang
dansen-zingen-mantra-ontspan

Mantradans & -zang

Mantradans is de naam waarmee ik gestalte geef aan de Dansen van Universele Vrede. Deze naam werd ook gehanteerd door Samuel Lewis, die de aanzet gaf tot deze dansen.

De oorsprong van mantra’s

In alle tijden hebben mensen gepoogd het mysterie van het leven nabij te komen. In de vroegste geschriften van het Hindoeïsme wordt de klank  AUM gezien als het allereerste geluid, de eerste trilling, waaruit het universum ontstond. In de Bijbel vinden we een soortgelijke gedachte, “In den beginne was het Woord”.  Woorden, klanken en trillingen kunnen diep resoneren in alle materie. In wezen bestaat alle materie uit klank. Ook ons lichaam. Door mantra’s te gaan zingen kun je op een diep niveau worden geraakt. Fysiek, emotioneel, spiritueel.

Mantra’s zijn woorden van waarheid, woorden met een diepgang die niet zomaar met het verstand te bevatten zijn. Om mantra’s aan te voelen ga ik voor een intuïtieve benadering. In de letterlijke betekenis valt het woord mantra, dat uit het Sanskriet komt, uiteen in het woord ‘man’ = ‘denken’ en het woord ‘tra’ = ‘bevrijden: ‘dat wat ‘het denken bevrijdt’.

Mantradansen is onder de naam ‘Dances of Universal Peace’ (zie bv. https://www.dancesofuniversalpeace.org/ ) geïntroduceerd door Samuel Lewis, die een volgeling was van de Soefi mysticus en musicus Hazrat Inayat Khan. Zijn boodschap van het soefisme heeft in vele landen en harten weerklank gevonden. In Nederland zijn er vele Soefigenootschappen ontstaan, en in de duinen bij Katwijk vind je de soefitempel die daar op voorspraak van Hazrat Inayat Khan gebouwd is in het begin van de vorige eeuw. Zie voor meer informatie over het soefisme https://www.soefi.nl/

Mantradansen zijn meditatieve kringdansen op basis van mantra’s en spirituele liederen uit vele tradities, waarbij de beleving van verbinding met de Bron en met elkaar belangrijker is dan de individuele expressie. Mantradans is een lichte manier van dansen waarbij je met heel je lichaam uitdrukking geeft aan de blijdschap, de ontroering of welke emotie dan ook die zich aan je openbaart op het moment dat je je afstemt op de wijsheid van mantra’s. Het is zingen en bidden met je lichaam. Soms vrolijk en naar buiten gericht, dan weer verstillend naar binnen.  Zij brengt je op een lichte, vrolijke manier in aanraking met de spirituele essentie in jezelf en die van anderen. Geïnspireerd door de wijsheid en de heilige frasen van vele spirituele tradities, is zij in wezen een vorm van celebratie en meditatie in zang en beweging.

 

 

speel-ontspan

Dansen in een kring

Mantradansen zijn gebaseerd op de kring, een van oudsher heilig symbool. Als we elkaar willen ontmoeten gaan we vanzelf in een kring zitten, dat geeft het meest het gevoel van ‘samen’. De kring schept verbinding. En het midden van die kring vormt de meest bijzondere plek. In de mantradans is het midden de Bron, het punt van Schepping en Oorsprong. Als we mantra’s dansen en zingen en ons daarbij richten op het midden, dan verlangen we ons te verbinden met die Bron van Schepping en Oorsprong. De Bron is zowel ons vertrekpunt naar de wereld waarin wij leven, als de Thuishaven waar we naar terug zullen keren.

Het karakter van mantradansen

In vergelijking met vele andere vormen van dans mag mantradans er niet zo spectaculair uitzien, van binnen – in de beleving van de dansers – gebeurt er des te meer…

Mantradansen doen we met behulp van mantra’s en spirituele liederen uit vele tradities. Het is prachtig om te ontdekken dat in alle tradities in alle tijden het verlangen naar Liefde en Vrede de boventoon gevoerd hebben. Die overeenkomsten zijn van veel wezenlijker belang om te benadrukken dan de verschillen en de verscheidenheid aan vormen en rituelen. In de overeenkomsten ligt de basis voor wederzijds respect en een leven in harmonie.

Mantradansen is zingen en bidden met je lichaam. Soms vrolijk en naar buiten gericht, dan weer verstillend naar binnen. Mantradansen  brengen je op een zachte manier in aanraking met de spirituele essentie in jezelf en die van anderen. Om te mantradansen hoef je vooraf niets te leren. Ter plekke leer ik je de melodieën, passen en gebaren aan, ondersteund door zang en gitaarspel. Ervaring in zang of dans is niet vereist. De dansen zijn eenvoudig. Het enige dat van belang is, is je verlangen je hart open te stellen voor de wijsheid van de teksten en mee te willen gaan in de stroom van de dans.

Ervaringen met mantradansen

In dit filmpje van internationale mantradansbijeenkomsten vertellen mensen uit verschillende landen over wat zij beleven in mantradans: https://fb.watch/nK0OVqwnJb/

Wat mantradansen voor mij tot  zo’n  bijzondere ervaring  maakt, is dat het me uitnodigt me te verbinden met  het Goddelijke. In mezelf, in de ander, in al het leven. Die uitnodiging krijgt in de dans gestalte doordat de dansen mijn hart openen en ik dan ervaar dat daar de liefde ligt waarmee wij allemaal op deze wereld geboren zijn. Me met liefde verbinden doet mij anders uit mijn ogen kijken. Ik ga dan vanzelf liefde en vrede uitstralen, en als ik dat dan weerspiegeld zie in de ogen van degenen die ik in de dans ontmoet, ervaar ik dat als een Goddelijke Gebeuren dat me optilt naar een hoger niveau van leven. Het tilt me op en zet me ook weer op aarde. Niet ontnuchterend, maar juist in het besef dat deze ervaring de basis en inspiratiebron vormt waarmee ik buiten de dans in de wereld in verbinding wil staan. Daarmee krijgt dat wat ik in mantradansen ervaar ook een maatschappelijke waarde. Want ik leer erdoor boven de partijen uit te stijgen. Dat vrede en liefde leven in àlle harten, en dat die vrede alleen gerealiseerd kan worden als we dat beseffen en ons op dat niveau met elkaar verbinden.