Even voorstellen

Ik groeide op als oudste van 8 kinderen in een katholiek arbeidersgezin. Van jongs af waren muziek en religie belangrijke ingrediënten in mijn opvoeding. Mijn vader speelde trompet in de harmonie in ons dorp en vanaf mijn 8e begon ik te oefenen, op cornet. Elke zondag werd er bij ons thuis enthousiast gerepeteerd zodat de hele straat ervan kon meegenieten:-) Ongeveer vanaf dezelfde leeftijd werd ik misdienaar en als kind had ik op mijn manier dagelijkse gesprekken met God.

In de jaren zestig raakte ik net als vele generatiegenoten in de ban van de muziek van o.a. The Beatles en Bob Dylan. De cornet en religie verdwenen naar het tweede plan en de gitaar deed zijn intrede. Samen met mijn vriend Willem vormde ik het duo The Modern Minstrels en verwierven we enige faam op onze middelbare school. Het waren jaren van ongebreidelde creativiteit, van toneelspelen, zingen, componeren en muziek maken.

Mijn hang naar spel en toneel vormde jaren later de basis voor mijn beroep als docent drama. Ik heb veel ervaring opgebouwd als consulent drama voor het basisonderwijs, als docent drama en consulent educatie bij Stenden hogeschool.

Muziek maken en zingen bleef altijd een hobby, waarbij mijn interesse meer en meer verschoof van folk naar wereldmuziek, en sinds 2000 naar het zingen van mantra’s en liederen uit de tradities van vele religieuze stromingen.

Mijn spirituele ontwikkeling maakte na mijn jeugd een wat langere winterslaap door en ontwaakte eigenlijk pas weer echt na reizen (samen met mijn vrouw Annette Prinsen) naar India, Nepal en Thailand in de jaren ’80.

Ik raakte geïnspireerd door de wijsheid van mensen als Yogananda en Amma, en via een eind jaren ’90 begonnen opleiding Dansen van Universele Vrede door het gedachtegoed van Inayat Khan en het Soefisme. Sinds het afronden van deze opleiding ben ik zelf actief als dansleider en bied ik workshops Dansen van Universele Vrede aan, die ik Mantradans noem.

Door mijn werk kreeg het begrip ‘geïnspireerd leren’ een centrale plaats. De basis ervan ligt voor mij in een afstemming op je wezenskern, zodat wat daar leeft met een zuivere toon ‘de geest kan krijgen’. Vertaald naar het dagelijks leven betekent dit voor mij gestalte geven aan een leven in natuurlijkheid, doen waar ik voor in de wieg gelegd ben, en daar voor 100% voor gaan. Ik groei steeds meer toe naar eenheid in dat wat ik doe in mijn werk, in mijn muziek en spiritualiteit. Prajnaparamita en de muziekgroepen Gita Vinanda en Trio Sagaro zijn in mijn ontwikkeling van groot belang geweest.

In de loop van de jaren heb ik met veel mensen samengewerkt. Zo kwam ik via de soefiwereld in contact met harpiste Diana de Vries, met wie ik vervolgens vele jaren samen speelde en optrad, zowel in de soefiwereld als daarbuiten. Later voegde zangeres Anadya Wouters zich bij ons en ontstond Trio Sagaro. Met ons drieën maakten we de cd ‘Waves’. In 2014 vroeg Marieke de Vrij mij een aantal van haar gedichten op muziek te zetten. Deze liedjes verschenen op een cd met de titel “Alles… en volkomen niets”. Ook met sacraal dansdocente Joke Vuurboom heb ik langere tijd samengewerkt. Zij voorzag de liederen op de cd van Trio Sagaro van prachtige sacrale dansen, die ik met live muziek meer dan eens begeleid heb. Ook wil ik hier noemen Sahaja Pragt, docente sacrale dans en bespeler van framedrums. Met haar samen een optreden of dansworkshop verzorgen is altijd een verrijking!

Met mijn pensionering is nu een nieuwe fase in mijn leven aangebroken. Al mijn aandacht mag nu gaan naar zingen, dansen, spelen, ontspannen en ontmoeten! Het stemt me dankbaar om te ervaren dat mijn muziek en mijn mantradansen weerklank vinden bij een groeiende groep mensen. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik nog maar aan het begin sta…

Bovenstaande alinea schreef ik in 2015. Sindsdien is er veel gebeurd… Annette en ik verhuisden naar Zutphen, naar een prachtig pand op een schitterende locatie. Hier in Zutphen vinden we allebei meer weerklank voor dat wat leeft in ons hart. De ontmoeting met zangeres Suzanne Uleman heeft mijn zingen een nieuwe impuls gegeven. Samen geven we Hart & Ziel mantraconcerten en bieden ‘Hart & Ziel op Zondag’ aan: bijeenkomsten waarin we met zang, samenzang en betekenisvolle teksten stilstaan bij waar je blij of stil van wordt. Mijn leven is in een fase van senioriteit terecht gekomen waarin ik geen terughouding meer ken. Met de wind in de rug leef ik mijn hart naar buiten!