Contact


Ongeveer 1 x 6 weken verstuur ik mijn nieuwsbrief ‘Nieuw op mijn website’, waarmee ik je op de hoogte breng van de actuele ontwikkelingen en je uitnodig voor deelname aan mijn activiteiten.

Als je mijn nieuwsbrief wilt ontvangen, me wil uitnodigen voor een mantradans- of mantrazangworkshop, een Inner Peace Concert of een sessie op het vlak van coaching, spel of toneel, neem dan contact met me op via janlinssen@kpnplanet.nl of bel me op +31(0)6 2341 6496. Vanaf 1 oktober 2018 is mijn nieuwe adres Rozenhoflaan 4, 7201 AV in Zutphen.

In verband met de nieuwe privacy wetgeving van de EU, ingaande op 25 mei ’18, laat ik je weten dat ik ten allen tijde zorgvuldig om zal gaan met je persoonsgegevens. Dat betekent:

  • Ik gebruik je gegevens alleen in relatie tot mijn activiteiten op het gebied van mantradans, mantrazang en Inner Peace concerten, zoals het toesturen van mijn nieuwsbrief ‘Nieuw op mijn website’.
  • Voor deze nieuwsbrief kun je ten allen tijde aan- of afmelden;
  • Ik deel geen persoonsgegevens van je met derden zonder expliciete toestemming vooraf (schriftelijk of mondeling), en alleen als dit verband houdt met mijn activiteiten;

ALS JE INFORMATIE OVER MIJN ACTIVITEITEN WILT BLIJVEN ONTVANGEN HOEF JE NIETS TE DOEN

Mocht je er geen prijs meer op stellen, dan kun je je op elk moment ervoor afmelden en zal ik je gegevens uit mijn bestand wissen.